zaterdag 6 juli 2019

Over Opwettens Land

Opwetten is een buurtschap bij Nuenen aan de weg tussen Nuenen en Tongelre. Hier ligt de Opwettense watermolen op de Kleine Dommel (bron WikiPedia).

Tijdlijn

  • 2015: de eerste woningen worden opgeleverd en de eerste bewoners betrekken hun woningen
  • 2015: start van de bouw in Opwettens Land. In het nieuwbouw project Nuenen-West heet dit bouwveld A
2014: bouwrijp maken van de grond
  • rond 1900-2000 (?): blauwe bessen cultuur
blauwe bessen

  • 11e - 12e eeuw (volle middeleeuwen): er zijn sporen gevonden van een boerderij en 2 waterputten. De natuurlijke omgeving bestond destijds uit een open (heide)landschap met hier en daar bomen, akker- en graslanden en natte broeklanden
  • 200 v. Chr. (late ijzertijd): er wonen in dit gebied al mensen, die ijzer kunnen maken